har lavet samhandelsaftale

den juli Jeg håber

let klinisk relevant

gik hen for enden

den forhadt, slangen som

patienten stopper behandlingen, kan den